Založ si blog

Zavedenie minimálnej dane z príjmu, čo s tým?

Verejné financie a ich katastrofálny stav nás už dlhší čas udržiavali v napätí. Všetci sme vedeli, že tento stav je neudržateľný. Očakávali sme riešenia, ale tajne sme dúfali, že to predýchame. Prvé opatrenia boli prijaté na zasadnutí vlády a poviem vám, nič radostné.

Jedným zo série konsolidačných opatrení je napríklad zavedenie minimálnej dane z príjmov právnických osôb. Od prvého januára 2024 sa zavádza minimálna výška dane z príjmov právnických osôb. Túto daň musí daňovník odviesť bez ohľadu na výšku daňového základu. To znamená, že aj v prípade straty. Výška minimálnej dane je závislá od ročného obratu. Pri strate alebo obrate nepresahujúcom 50 000 € je minimálna daň z príjmu právnickej osoby 340 €. Povedané inými slovami, ak ste spoločníkom napríklad v jednoosobovej spoločnosti s ručením obmedzeným a nevykonávate vôbec žiadnu činnosť, musíte zaplatiť minimálnu daň vo výške 340 €. To isté platí, ak v spoločnosti za uplynulý rok vykážete stratu.

Pre mnohých spoločníkov mŕtvych alebo stratových spoločností sa v súvislosti so zavedením minimálnej výšky dane vynorí otázka, čo ďalej? Ešte intenzívnejšie budete o probléme premýšľať, ak ste vlastníkom niekoľkých takýchto spoločností.

Tak ako ďalej? Zaplatiť 340 € za každú spoločnosť alebo sa jej radšej zbaviť? Rozhodnutie bude vychádzať z vašej finančnej kondície.

Riešení je niekoľko. Pomerne jednoduchým spôsobom, ako sa zbaviť svojej účasti v spoločnosti, je prevod obchodného podielu na inú osobu. Zdravé podnikanie nového spoločníka by nemalo spôsobiť problém pri zaplatení minimálnej dane. Spoločnosť ako taká síce nezanikne, ale Vám zanikne povinnosť zaplatiť minimálnu daň. Nevýhodou uvedeného riešenia je, že musíte nájsť osobu, ktorá bude ochotná firmu kúpiť a niesť prípadné riziká z jej predchádzajúcej činnosti.

Likvidácia spoločnosti je síce veľmi elegantné a pre spoločníka bezpečné riešenie, celý proces je však pomerne zložitý. Vyžaduje si odborné vedomosti, určitú právnu zručnosť a aj finančné prostriedky. K likvidácii spoločnosti je možné pristúpiť len v prípade, že nie je predĺžená. Inak zo zákona nastupuje povinnosť prihlásiť spoločnosť do konkurzu.

Možno jednoduchším a rýchlejším riešením je zlúčenie spoločnosti. V našom podnikateľskom prostredí je táto forma zrušenia spoločnosti veľmi známa a často využívaná. Ide o pomerne rýchle riešenie, pri ktorom zostávajúca firma preberá na seba majetok, práva a všetky záväzky zanikajúcej spoločnosti. Zlúčením spoločností sa teda dlhy nestratia, ale prejdú v celom svojom objeme na zostávajúcu spoločnosť. Zlúčenie spoločnosti sa javí ako ideálny spôsob riešenia pre spoločníka, ktorý má účasť vo viacerých nepodnikajúcich a zároveň nepredĺžených spoločnostiach, pretože daň z príjmu z právnických osôb sa bude platiť len za zostávajúcu spoločnosť.

Náš Obchodný zákonník pozná aj zrušenie spoločnosti z úradnej povinnosti, teda ex offo. O zrušení spoločnosti v danom prípade rozhodne súd a následne vymaže spoločnosť z obchodného registra. Výmazom spoločnosti z obchodného registra dochádza k zániku spoločnosti. Dôvody, pre ktoré súd zruší spoločnosť, sú presne vymedzené v § 68 odsek 6 Obchodného zákonníka. Medzi takéto dôvody patrí napríklad to, že v príslušnom kalendárnom roku sa nekonalo valné zhromaždenie, v spoločnosti po dobu viac ako 3 mesiace neboli ustanovené orgány spoločnosti, spoločnosť stratila oprávnenie na podnikanie, zaniknú predpoklady ustanovené zákonom na vznik spoločnosti, spoločnosť poruší povinnosť vytvoriť alebo doplniť rezervný fond a ďalšie dôvody uvedené v citovanom § 68 ObZ. Zjednodušene povedané, ak teda súd zistí niektorú z týchto skutočností, musí z úradnej povinnosti začať konať, spoločnosť zrušiť a následne vymazať.

Tak poďme na to, nech ten svet zázrakov s konsolidovanými verejnými financiami aj v zdraví prežijeme!

Právo bez smeru

26.06.2024

Predstavte si to: vchádzate do súdnej siene, kde všetci čakajú na to jediné – rozhodnutie Ústavného súdu. Obžalovaní sa nervózne prechádzajú, sudcovia nevedia, či majú pojednávať a advokáti sa cítia ako v právnom limbe. Nie, to nie je scenár z filmu, to je realita slovenského trestného súdnictva v roku 2024. Ústavný súd pozastavil účinnosť novely Trestného [...]

Sklenkovi úplatní sudcovia

31.05.2024

„(…) ak by som mal nahlásiť každého sudcu, ktorý bol v úplatkoch, nemal by kto súdiť“, povedal bývalý sudca Sklenka a odkráčal pokojne ďalej, z dosahu kamier TV Markíza. Takéto vyjadrenie z úst exsudcu skutočne posilni vieru ľudí v spravodlivosť a čistotu justície. Dnes každý, kto odchádza zo súdu s iným výsledkom, než očakával alebo si [...]

Pokladníčka zadarmo

03.05.2024

Máte to už za sebou? Košík plný tovaru, pred vami klasická pokladňa a … pokrok! Vyberiete sa k samoobslužnej pokladni, lebo treba ísť s dobou. Zobrať tovar z košíka, naskenovať čiarový kód, odložiť, naskenovať, odložiť, naskenovať odložiť … Hups. Zelenina, ovocie, pečivo. A mám problém. Nemajú čiarový kód. Teraz čo? Vyhľadať na [...]

Španielsko Katalánsko polícia útok obeť Alžírčan

Záchranári našli na Tenerife ľudské pozostatky, môžu byť nezvestného Brita

15.07.2024 15:13

Polícia dnes uviedla, že Jay Slater mohol zomrieť v dôsledku nešťastného pádu v ťažko prístupnej horskej oblasti.

Viktor Orbán

EÚ plánuje vlastné rokovanie ministrov, aby nemuseli do Maďarska

15.07.2024 13:57

Orbán v posledných mesiacoch blokoval takmer všetku pomoc Ukrajine a podnikol cesty do Ruska a Číny.

osýpky, očkovanie, dieťa, lekár, injekcia

Celosvetová úroveň očkovania detí sa v roku 2023 zastavila a mnohí zostali bez život zachraňujúcej ochrany

15.07.2024 13:27

WHO i UNICEF zdôrazňujú potrebu pokračujúceho úsilia o dobiehanie, obnovu a posilnenie národného imunizačného pokrytia.

Volodymyr Zelenskyj / UA / Ukrajina /

Nastal čas na oficiálne mierové rozhovory s Ruskom, tvrdí podľa prieskumu takmer polovica Ukrajincov

15.07.2024 13:17

Drvivá väčšina opýtaných však zároveň nesúhlasí s podmienkami ruského vodcu Vladimira Putina.

Jitka Johana Hasíková

Som zvedavá a viem sa podeliť o všetko, čo stojí za reč.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 25
Celková čítanosť: 78859x
Priemerná čítanosť článkov: 3154x

Kategórie